Galego Español
Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, 12-14, 1º
15702 - Santiago de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 582 676
Fax: 981 565 533
emuvissa@emuvissa.com
.· Opcións ·.
 · Inicio
 · Presentacións
   Emuvissa
   Presidente
   Vicepresidente
   Consello de Administr.
 · Plan de actuacións
 · Modelos e impresos
   Info. Xeral e licitacións
   Info. Vivenda
 · Contactar
 · Enderezo
 · Enlaces de interese
X_aniversario
.· Novas ·.
21-02-2012
Anuncio de Concurso de Alleamento de Parcelas, en Santiago de Compostela, con destino a vivendas de protección autonómica e outros usos.
24-10-2011
Proceso de selección de adxudicatarios das 4 vivendas de Ponte Pereda, Conxo, propiedade de EMUVISSA.
15-06-2011
Acordo de adxudicación do Consello de Administración (13/06/2011) – licitación concursos obras de urbanización dos Solos Industriais.
31-05-2011
Execución das obras de urbanización do polígono SUNP-11 de O Castiñeiriño.
25-05-2011
Anuncio de licitación das obras de urbanización do polígono SUNP-11 de Castiñeiriño.
12-05-2011
Apertura de plicas sobre número 3 concurso
Ver todas as novas...


21-02-2012
Anuncio de Concurso de Alleamento de Parcelas, en Santiago de Compostela, con destino a vivendas de protección autonómica e outros usos.
Ver nova...

24-10-2011
Proceso de selección de adxudicatarios das 4 vivendas de Ponte Pereda, Conxo, propiedade de EMUVISSA.
Ver nova...

15-06-2011
Acordo de adxudicación do Consello de Administración (13/06/2011) – licitación concursos obras de urbanización dos Solos Industriais.
Ver nova...

31-05-2011
Execución das obras de urbanización do polígono SUNP-11 de O Castiñeiriño.
Ver nova...

25-05-2011
Anuncio de licitación das obras de urbanización do polígono SUNP-11 de Castiñeiriño.
Ver nova...

Ver todas as novas...
.· Actuacións ·.
PE-11. Renfe
PERI-7. Pontepedriña
POLÍGONO 6-7. Fontiñas
SUD-4 A Pulleira
SUNP-1. Meixonfrío
SUNP-11. El Castiñeiriño
SUNP-12. Lamas de Abade
SUNP-14. Tras Paxonal
SUNP-22. Castro de Abaixo
SUNP-37 - 1ª FASE
SUNP-37 - 3ª FASE
SUNP-38. Formarís
SUNP-5. A Muíña
SUP-2 - POLÍGONO 1. Cornes
SUP-5 - POLÍGONO 2. A Choupana
SUP-6. Santa Marta
SUP-7. Pontepedriña II
.· Enlaces ·.
Buscadores Inmobiliarios
Diarios oficiais
Municipais
Xestión de solo e vivenda
Emuvissa     |     Plan de actuacións     |     Contactar     |     Enderezo     |     Enlaces de interese
Empresa Municipal da Vivenda e Solo de Santiago de Compostela S.A.
HORARIO E DIAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO - AREA TÉCNICA E XURIDICA
Martes e Xoves de 11,30 h a 14,30 h